Rekisteriseloste / Tietosuoja:


Yksityisyyden suoja on tärkeä asia, me huolehdimme siitä parhaamme mukaan. Käyttäessäsi palveluitamme tulet samalla hyväksyneeksi tässä eritellyt tietosuojaan liittyvät kohdat.

Foxcomp Finland oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Luotu: 1.11.2016, muokattu: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Foxcomp Finland Oy

Postiosoite: Kiirikkanummentie 106 03320 Selki

Y-tunnus: 10662534
 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Foxcomp Finland Oy

Kimmo Jalli

Kiirikkanummentie 106 03320 Selki

 

 

3. Tietojen käsittelijä

Crafthouse Oy 
Atomitie 5
00370 HELSINKI

 

4. Rekisterin nimi
Foxcomp Finland Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluu verkkokaupan asiakkaat, sekä myymälän (Markulantie 1 20300 Turku) asiakkaat joilta asioinnin yhteydessä pyydetään asiakastietoja.

 

5. Mitä tietoja tallennamme / Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakkaan itsensä mahdollisesti antamat tiedot.

Kaikki maksutapahtumaan liittyvät tiedot tallentuvat ja kulkevat maksupalveluntarjoajan kautta: 

Klarna Bank AB (publ,) Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi

 

6. Henkilötietojen käsittely / käyttötarkoitus 

Mahdollisimman hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi. Yhteyden pitoon asiakkaan kanssa.
Verkkosivulla vieraillessasi sinusta saatetaan tallentaa selaimen evästetietoja verkkoanalyysityökalun Google Analyticsin toimesta.
Verkkosivulla tallennettavia tietoja ovat sivustolla tapahtuva sivujen selaaminen sekä sinne saapuminen, poistuminen ja käytetty aika. Selaustietoja tallennetaan Google analyticsin toimesta.
 

7. Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

 

8. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja saatetaan luovuttaa jos se katsotaan tarpeelliseksi lakisääteisten- tai viranomaisvaatimuksien noudattamiseksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin sekä varmuuskopioitu niiden käsittelijän toimesta.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella Foxcomp, Markulantie 1, 20300 Turku. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.